En aquesta categoria es troben tots els jocs del centre d'assaig.
Participar en curs, i evitar tot tipus d'obstacles: edificis, pneumàtics, sots, roques ...
L'objectiu és acabar la cursa el més ràpid possible!.