Nesta categoría vostede atopará todos os xogos da web xuízo.
Participar en curso, e evitar todo tipo de obstáculos: edificios, pneumáticos, inchazo, pedras ...
O obxectivo consiste en rematar o curso máis rápido posible!.