Μετάβαση παιχνίδι φορτηγών

Σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να εκτελέσετε το φορτηγό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Έλεγχοι.

  • : Επιτάχυνση.


40% αρέσει αυτό το παιχνίδι
Μετάβαση-παιχνίδι-φορτηγών