الماس بازی کامیون

در این بازی، شما باید به مقصد الماس.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


56% عاشق این بازی
الماس-بازی-کامیون