بازی تحویل با پرندگان

تحویل ماهی ها را به مقصد خود، اجتناب از پرندگان را که می خواهید به محصولات رنجش شما.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : گردش به راست.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


57% عاشق این بازی
بازی-تحویل-با-پرندگان