بازی ماریو کامیون

در این بازی، شما باید بلوک های طلا را به مقصد بازگشت.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
بازی-ماریو-کامیون