بازی کامیون حمل و نقل است

در این بازی شما نیاز به حمل و نقل کالا به مقصد است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
بازی-کامیون-حمل-و-نقل-است