بازی کامیون لجن

در این بازی، شما باید به مقصد زمین را.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.
  • : تسریع بخشد.


56% عاشق این بازی
بازی-کامیون-لجن