کریسمس بازی کامیون

در این بازی، شما نیاز به هدیه های کریسمس) مقصد را بدون انداختن از کامیون.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


56% عاشق این بازی
کریسمس-بازی-کامیون