انتخاب خط

در این بازی، شما باید یک سفر کند. مراقب باشید به از بین بردن را انتخاب کنید تا!

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


61% عاشق این بازی
انتخاب-خط