انتخاب کنید تا بازی ماریو

در این بازی، شما باید را به مقصد ماریو.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


55% عاشق این بازی
انتخاب-کنید-تا-بازی-ماریو