بازی سقوط کامیون

در این بازی، شما باید در مسیر خود را از بین ببرد. در ادامه شما را نابود کارهای بیشتری به شما خواهد شد امتیاز.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


50% عاشق این بازی
بازی-سقوط-کامیون