بازی کامیون بزرگ Saut

در این بازی، شما را در 8 بلند شروع می شود. شما باید به خانه دیگر را نابود کند. در ادامه شما را از بین ببرد، بیشتر به شما امتیاز داده میشود.

گروه شاهد بود.

  • : تسریع بخشد.


59% عاشق این بازی
بازی-کامیون-بزرگ-saut