بازی کامیون Miitaire

در این بازی شما نیاز به بازیابی موشک و پایان دوره.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


59% عاشق این بازی
بازی-کامیون-miitaire