تخریب دیسک بازی

در این بازی شما باید برای از بین بردن تمام است که در مسیر شما

گروه شاهد بود

  • : رو به جلو
  • بازگشت
  • : به جلو خم
  • به عقب تکیه


57% عاشق این بازی
تخریب-دیسک-بازی