عبور بازی کامیون (2)

در این بازی، شما باید این دوره را به پایان برسانند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : به جلو خم شده است.
  • : تمایل به عقب.
  • : پرش به


56% عاشق این بازی
عبور-بازی-کامیون-2