عبور بازی کامیون

در این بازی، شما باید برای رسیدن به خط پایان است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


55% عاشق این بازی
عبور-بازی-کامیون