کامیون بازی

در این بازی، شما باید برای رفتن به مقصد.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
کامیون-بازی