کامیون نوردی بازی ها

در این بازی، شما باید برای بالا رفتن از چند چیز است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


56% عاشق این بازی
کامیون-نوردی-بازی-ها