انتخاب کنید تا بازی پرش

در این بازی، شما باید شروع به انتخاب کنید تا به عنوان آنجا که ممکن استگروه شاهد بود

  • : رو به جلو
  • بازگشت


54% عاشق این بازی
انتخاب-کنید-تا-بازی-پرش