بازی کامیون آمبولانس

در این بازی شما باید زخمی ها را نجات دهد.
شما می توانید اشیاء بر روی جاده است که شما را امتیاز و دیگران است که شما کم کردن سرعت را پیدا کنید.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : گردش به راست.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


57% عاشق این بازی
بازی-کامیون-آمبولانس