بازی کامیون در بزرگراه

در این بازی، شما را در جاده پر از یخ هستید. شما لازم نیست که در مقابل لبه ضربه. شما باید به دلار و جلوگیری از سوراخ

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : گردش به راست.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


57% عاشق این بازی
بازی-کامیون-در-بزرگراه