بازی کامیون موشک

در این بازی شما یک کامیون در منطقه و سیارک ها را از بین ببرد.

گروه شاهد بود.

  • : به حرکت می کند.
  • حرکت می کند.
  • حرکت می کند.
  • حرکت می کند.
  • : شلیک کنید.


59% عاشق این بازی
بازی-کامیون-موشک