بازی کامیون یخ

در این بازی، شما باید برای حذف یخ. شما همچنین باید این برف ها به دلیل آن را بدست آورده به شما امتیاز دریافت کنید.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به حق.
  • : برو سمت چپ.


55% عاشق این بازی
بازی-کامیون-یخ