دوج کامیون ماشین بازی

شما باید چند ثانیه برای تکمیل این دوره اجتناب از موانع (اتومبیل، کامیون و ...).

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به حق.
  • : برو سمت چپ.


54% عاشق این بازی
دوج-کامیون-ماشین-بازی