کامیون بازی جاده ها است

در این بازی شما باید برای پارک کامیون، آن را می گوید: "توقف". شما نمی باید اجرا شود بیش از پیاده رو و یا ضربه زدن به کامیون. Sinom نقاط شما از دست دادن

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • ، به نوبه خود درست است.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


59% عاشق این بازی
کامیون-بازی-جاده-ها-است