کامیون بازی در پارک

در این بازی شما باید به پارک کامیون بدون تداوم در برابر اتومبیل های دیگر.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • ، به نوبه خود درست است.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


57% عاشق این بازی
کامیون-بازی-در-پارک