کامیون بازی لهشدگی

در این بازی، شما باید یک کامیون و له شدن پیدا کنید.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • ؛ برگشت.
  • : به حق.
  • : برو سمت چپ.
  • رسید.


66% عاشق این بازی
کامیون-بازی-لهشدگی