کامیون یخ

در این بازی، شما باید یخ را در اسرع وقت توزیع. هنگامی که شما یخ بیشتر، شما باید پایه را فراهم کند. موفق تر، سطح شما بالا برود.

گروه شاهد بود.

  • کوه.
  • : پایین.
  • : حرکت به سمت راست.
  • : حرکت به سمت چپ.


69% عاشق این بازی
کامیون-یخ