بازی مسابقه کامیون (کامیون توربو)

در این بازی شما باید به مسابقه با کامیون های دیگر. شما باید سعی کنید برای رسیدن به شما به عنوان حدود پول بدست می آورید و شما می توانید نژاد های دیگر را خریداری کنید.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به حق.
  • : برو سمت چپ.


58% عاشق این بازی
بازی-مسابقه-کامیون-کامیون-توربو