بازی کامیون مدار

در این بازی، شما باید از طریق ناودانی بدون دست زدن به آنها بروید.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • ، به نوبه خود درست است.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


62% عاشق این بازی
بازی-کامیون-مدار