டிரக் ஸ்டார் விளையாட்டு

இந்த விளையாட்டில், நீங்கள் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் ஆற்றல் நீல பாட்டில்கள் சேகரிக்க வேண்டும்.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : பார்வர்ட்.
  • : மீண்டும்.
  • : முன்னோக்கி லீன்.
  • : லீன் மீண்டும்.
  • : முடுக்கி.


50% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
டிரக்-ஸ்டார்-விளையாட்டு