W tej kategorii znajdziesz wszystkie gry na ośrodku.
Uczestniczyć w toku, i uniknąć wszelkiego rodzaju przeszkód: Budynki, opony, zgrubienia, skały ...
Celem jest, aby zakończyć kurs tak szybko, jak to możliwe!.