V tejto kategórii nájdete všetky hry na mieste hodnotenia.
Zapojte sa v priebehu, a vyhnúť sa všetky druhy prekážok: budovy, pneumatiky, hrbole, kamene ...
Cieľom je, aby dokončenie kurzu tak rýchlo, ako je to možné!.