เกมรถดับเพลิง

ในเกมนี้คุณต้องนำรถดับเพลิงไปยังปลายทาง

ควบคุม

  • : ส่งต่อ
  • : กลับ
  • : ยันไปข้างหน้า
  • : ย้อนกลับแบบ Lean


68% รักเกมนี้
รถดับเพลิงเกม