Xe tải game (2)

Trong trò chơi này, bạn phải trả hàng đến đích.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Quay lại.
  • : Cúi về phía trước.
  • : Lean trở lại.


81% yêu thích trò chơi
Xe-tai-game-2