Xe tải trò chơi Trong Snow

Trong trò chơi này, bạn có nhiều khóa học. Mục đích là để kết thúc không bị tổn thương.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Quay lại.
  • : Cúi về phía trước.
  • : Lean trở lại.


72% yêu thích trò chơi
Xe-tai-tro-choi-trong-snow